Specifieke verbeterpunten

Voor spelers die weten waar ze moeite mee hebben en waar ze aan willen werken, verzorg ik gerichtere trainingen die dieper op specifieke verbeterpunten in gaan. Het idee hierbij is dat de squasher die zelf worstelt met een aspect van het spel of techniek aangeeft waar op getraind moet worden.
Afhankelijk van het aantal lessen kan er steeds dieper en gerichter verbeterd worden. Dit geldt voor techniek en tactiek. Ik ben op dit moment niet actief met squasles bezig. Indien dit verandert, zal dat op deze site te zien zijn